Dzień dobry,

W związku ze zbliżającym się ku końcowi etapem I naszej Inwestycji, chcielibyśmy przypomnieć Państwu od czego zaczął się cały projekt i jak przebiegała jego realizacja i pomimo zaistnienia tak wielu niezależnych trudności dla sektora budowlanego, u nas ciągle świecie słońce. Mamy nadzieję, że krótki opis poszczególnych prac rozjaśni proces budowy całego budynku.

 

  1. Prace rozpoczęły przygotowania wykopu pod garaż podziemny

Zarówno wykonywania części podziemnych  jak i sposób ich zabezpieczenia musi być poprzedzone precyzyjnymi analizami, badaniami geologicznymi, których celem jest przede wszystkim ocena wpływu projektowanej inwestycji na odkształcenia podłoża gruntowego. Prace ziemne wykonywane przy udziale ciężkiego sprzętu, pod wprawną ręką profesjonalisty, potrafią być bardzo precyzyjne.

  1. Po zakończeniu tej części pora na ułożenie podposadzkowych instalacji kanalizacyjnych.

Jak wiadomo instalacja wodno-kanalizacyjna ważnym systemem w każdym domu lub budynku. Montaż instalacji rozpoczynamy po wykonaniu utwardzeń, zagęszczenia gruntu. Sam proces instalacji rozpoczyna się od wcześniejszego jego zaprojektowania ze szczególnym uwzględnieniem spadków rur kanalizacyjnych. Całość instalacji powinna zostać rozłożona i doprowadzona zgodnie ze stworzonym indywidualnym planem. Należy również pamiętać o uwzględnieniu wszelkich pomieszczeń ujętych w planie takich jak kuchnie, łazienki czy toalety, a w garażu podziemnym pomieszczenia techniczne , składowania odpadów czy pom. wodomierza.

  1. Ułożyliśmy uszczelnienia i zbrojenia pod szacht windowy

Trzeba pamiętać, że zarówno konstrukcje betonowe i żelbetowe budowane są zawsze z podziałem na sekcje, pomiędzy którymi tworzone są połączenia. Najistotniejszą funkcją uszczelnienia jest ograniczenie możliwości wnikania wody przy jednoczesnym stworzeniu skutecznej izolacji całej przestrzeni uszczelnianej. Zadaniem uszczelnienia jest również przeniesienie prognozowanych przemieszczeń szczelin wynikających z przyczyn statycznych lub zmian temperatury, które są w naszym kraju powszechne. Należy pamiętać, że materiały uszczelniające powinno stosować się we wszystkich rodzajach konstrukcji.

  1. Po tych czynnościach można wylewać chudy beton.

Chudy beton pełni jedną z kluczowych ról podczas tworzenia konstrukcji. Stabilizuje on podłoże i jednocześnie stanowi warstwę wyrównawczo podkładową fundamentu, a dodatkowo chroni przed wymieszaniem betonu z gruntem. Jest to istotne, ponieważ brak warstwy chudego betonu może spowodować wymieszanie betonu z gruntem co przekłada się na obniżenie wytrzymałości betonu zmniejszając przy tym trwałość zbrojenia, a dodatkowo stanowi on zabezpieczenie przed przenikaniem wody pochodzącej ze świeżej mieszanki betonowej do gruntu co finalnie powoduje ochronę przed uszkodzeniami mogącymi wyniknąć w trakcie procesu twardnienia. Grubość chudego betonu jako warstwa podkładowa pod fundamenty powinna wynosić w naszym przypadku od 10 do 15 cm.

  1. W tym momencie rozkładamy zbrojenia dolne na płycie fundamentowej

Prace rozłożenia zbrojeń prowadzimy na bieżąco – można nas odwiedzić i poziomu chodnika obejrzeć postęp prac – widać prace rozplanowania zbrojeń zaprojektowanych przez uprawnionego konstruktora. Fundament to jedna z najważniejszych części konstrukcji - posadowienie przekazuje na podłoże gruntowe całość obciążeń budowli - w naszym przypadku fundament jest wykonany z żelbetu w formie płyty fundamentowej.

 

Zachęcamy Państwa do śledzenia postępów budowy Osiedla Różana. Jeśli zainteresowaliśmy Państwa tym wyjątkowym miejscem – więcej informacji znajdziecie na osiedlerozana.pl

Data publikacji 2022-09-09